Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (7/8-13/8) στα €52.52/MWh, αυξημένη κατά 13.36% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 3.47% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας
Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (7/8-13/8) στα €52.52/MWh, αυξημένη κατά 13.36% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 3.47% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €66.07/MWh και στα €46.39/MWh αντίστοιχα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (8/8) φτάνοντας τα €54.45/MWh.


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 186,234 MWh την περασμένη Τρίτη (8/8), ενώ στην συνέχεια υπήρξε καθοδική πορεία αυτής μέχρι και την Κυριακή (13/8), με τη συνολική ζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας να φτάνει τα 1,225,766 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 7,296 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 5,230 MW και 9,198 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (34%), λιγνίτη (32%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (18%) και καθαρές εισαγωγές (9%), ενώ ένα μικρό 7% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 420,657 MWh και 403,553 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τα 229,007 MWh.