Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Ιούλιο του 2017στα €52.54/MWh, αυξημένη κατά 2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους και κατά 23% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Ιούλιο ανήλθε στα €35.00/MWh, ενώ η μέγιστη στα €66.00/MWh

Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Ιούλιο του 2017στα €52.54/ MWh, αυξημένη κατά 2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους και κατά 23% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016. Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Ιούλιο ανήλθε στα €35.00/ MWh, ενώ η μέγιστη στα €66.00/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή κινήθηκε στις 5,096,699 MWh τον Ιούλιο, την μεγαλύτερη από την αρχή του τρέχοντος έτους. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,850 MW, αυξημένο κατά 1% σε ετήσια βάση και κατά 17% σε μηνιαίο επίπεδο. Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Ιούλιο ανήλθε στα 4,333 MW, ενώ το μέγιστο στα 9,610 MW.

Επιπλέον, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας για τον μήνα Ιούλιο αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (33%), φυσικό αέριο (30%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (17%) και καθαρές εισαγωγές 13%. Ένα μικρό 7% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η λιγνιτική παραγωγή ενέργειας τον προηγούμενο μήνα ανήλθε σε 1,683,185 MWh, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου και ΑΠΕ έφτασε τα 1,562,715 MWh και 886,568 MWh αντίστοιχα.