Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (24/7-30/7) στα €52.95/MWh, αυξημένη κατά 14.29% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 4.89% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €61.55/MWh και στα €36.00/MWh αντίστοιχα

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (24/7-30/7) στα €52.95/ MWh, αυξημένη κατά 14.29% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 4.89% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €61.55/ MWh και στα €36.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (24/7) φτάνοντας τα €57.61/ MWh.

 

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 178,861 MWh την περασμένη Τρίτη (25/7), ενώ στην συνέχεια υπήρξε καθοδική πορεία αυτής μέχρι και την Κυριακή (30/7). Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,792 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,713 MW και 8,844 MW αντίστοιχα.

 

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (34%), φυσικό αέριο (31%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (15%) και καθαρές εισαγωγές (13%), ενώ ένα μικρό 7% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 392,492 MWh και 357,347 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τα 173,304 MWh.