Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (17/7-23/7) στα €50.48/MWh, αυξημένη κατά 8.96% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 10.16% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €59.07/MWh και στα €35.87/MWh αντίστοιχα
Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (17/7-23/7) στα €50.48/MWh, αυξημένη κατά 8.96% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 10.16% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €59.07/MWh και στα €35.87/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Κυριακή (23/7) φτάνοντας τα €53.69/MWh.


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 159,803 MWh την περασμένη Δευτέρα (17/7) και ισορρόπησε στα 143,881 MWh την Κυριακή (23/7) μετά από μια σειρά αυξομειώσεων. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,072 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,333 MW και 7,925 MW αντίστοιχα.   

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (32%), φυσικό αέριο (27%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (22%) και καθαρές εισαγωγές (12%), ενώ ένα μικρό 7% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 334,003 MWhκαι 284,745 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τα 226,519 MWh.