Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (22-28/5), η οποία ανήλθε στα €46.23/MWh, στα ίδια περίπου επίπεδα με την μέση ΟΤΣ (€46.33/MWh) της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά αυξημένη κατά 6.4% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.52/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (22-28/5), η οποία ανήλθε στα €46.23/ MWh, στα ίδια περίπου επίπεδα με την μέση ΟΤΣ (€46.33/MWh) της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά αυξημένη κατά 6.4% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.52/ MWh και στα €0.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (23/5) φτάνοντας τα €50.89/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 128,023 MWh την περασμένη Πέμπτη (25/5), ενώ στην συνέχεια υπήρξε καθοδική πορεία αυτής μέχρι και την Κυριακή (28/5). Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,101 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,670 MW και 6,311 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (32%), φυσικό αέριο (29%), καθαρές εισαγωγές (18%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (17%), ενώ ένα μικρό 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 276,343 MWh και 255,371 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τα 152,046 MWh.