Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (15-21/5), η οποία ανήλθε στα €43.46/MWh, μειωμένη κατά 6.2% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €57.00/MWh και στα €0.00/MWh αντίστοιχα

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (15-21/5), η οποία ανήλθε στα €43.46/ MWh, μειωμένη κατά 6.2% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €57.00/ MWh και στα €0.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (15/5) φτάνοντας τα €48.10/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 129,214 MWh την περασμένη Τρίτη (16/5), ενώ στην συνέχεια υπήρξε καθοδική πορεία αυτής μέχρι και την Κυριακή (21/5). Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,147 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,733 MW και 6,361 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (28%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (26%), φυσικό αέριο (21%), καθαρές εισαγωγές (20%), ενώ ένα μικρό 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και ΑΠΕ ανήλθε σε 246,586 MWh και 227,120 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο έφτασε τα 184,846 MWh.