Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (8-14/5), η οποία ανήλθε στα €45.82/MWh, μειωμένη κατά 1.1% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €58.11/MWh και στα €0/MWh αντίστοιχα

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (8-14/5), η οποία ανήλθε στα €45.82/ MWh, μειωμένη κατά 1.1% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €58.11/ MWh και στα €0/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (11/5) φτάνοντας τα €50.26/ MWh.Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 130,005 MWh την περασμένη Παρασκευή (12/5), ενώ στην συνέχεια υπήρξε καθοδική πορεία αυτής μέχρι και την Κυριακή (14/5). Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,285 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,867 MW και 6,327 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (30%), φυσικό αέριο (28%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (21%), καθαρές εισαγωγές (16%), ενώ ένα μικρό 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο έφτασε τα 267,023 MWh και 251,181 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθε σε 189,518 MWh.