Μειωμένη, στα €44.57/MWh, σε σύγκριση με τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, ήταν η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Απρίλιο του 2017, αν και παρατηρείται επιβράδυνση της πτώσης. Αυτό δείχνει η μηνιαία ανάλυση Απριλίου 2017 της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ

Μειωμένη, στα €44.57/ MWh, σε σύγκριση με τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, ήταν η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) τον Απρίλιο του 2017, αν και παρατηρείται επιβράδυνση της πτώσης. Αυτό δείχνει η μηνιαία ανάλυση Απριλίου 2017 της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ.

Η ελάχιστη ΟΤΣ για τον μήνα Απρίλιο ανήλθε στα €5/ MWh, ενώ η μέγιστη στα €65/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή κινήθηκε στις 3,616,302 MWh τον Απρίλιο, επίσης πτωτικά σε σύγκριση με τους τρεις προηγούμενους μήνες. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,023 MW, αμετάβλητο σε ετήσια βάση, αλλά μειωμένο κατά 10% σε μηνιαίο επίπεδο. Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Απρίλιο ανήλθε στα 3,235 MW, ενώ το μέγιστο στα 6,558 MW.

Επιπλέον, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας για τον μήνα Απρίλιο αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (31%), φυσικό αέριο (23%), ίδιο ποσοστό με τις καθαρές εισαγωγές, οι οποίες έχουν καταγράψει σημαντική ενίσχυση του μεριδίου τους αν αναλογιστούμε ότι στο παρελθόν δεν ξεπερνούσαν το 5% του μίγματος καυσίμου και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (20%). Ένα μικρό 3% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η λιγνιτική παραγωγή ενέργειας τον προηγούμενο μήνα ανήλθε σε 1,154,578 MWh, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου και ΑΠΕ έφτασε τα 858,899 MWh και 719,360 MWh αντίστοιχα.