Το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
energia.gr
Σαβ, 1 Οκτωβρίου 2016 - 12:33
Το ΙΝΣΠΟΛ δημοσιεύει τη μελέτη του δρ Σωτήρη Μητραλέξη με θέμα: Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Με αφορμή, αλλά όχι με θέμα τη συζήτηση που διεξάγεται για το μάθημα των θρησκευτικών και το «τί συμβαίνει στην Ευρώπη», στην παρούσα αναφορά θα εξετασθεί η κατάσταση σχετικά με την θρησκευτική εκπαίδευση (θρησκευτικά) στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ενώσεως, με ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες αντιπροσωπευτικές διαφορετικών μεταξύ τους μοντέλων

Το ΙΝΣΠΟΛ δημοσιεύει τη μελέτη του δρ Σωτήρη Μητραλέξη με θέμα:

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Με αφορμή, αλλά όχι με θέμα τη συζήτηση που διεξάγεται για το μάθημα των θρησκευτικών και το «τί συμβαίνει στην Ευρώπη», στην παρούσα αναφορά θα εξετασθεί η κατάσταση σχετικά με την θρησκευτική εκπαίδευση (θρησκευτικά) στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ενώσεως, με ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες αντιπροσωπευτικές διαφορετικών μεταξύ τους μοντέλων.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF

(από Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής - inspol.gr)