English | Ελληνικά
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
Άρθρο
Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σχέδιο Δράσης για Χαμηλές Ανθρακούχες Εκπομπές

Σχέδιο δράσης με στόχο να στηριχθεί χρηματοδοτικά η μετάβαση στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ώστε να επιτευχθούν ταυτόχρονα μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και οι στόχοι για το κλίμα που έχει θέσει η Ε.Ε., παρουσίασε η Κομισιόν.

Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων και των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέχρι το 2019.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο για το Ευρώ και τις Χρηματοπιστωτικές Υποθέσεις, Βάλντις Ντομπρόβσκις, χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ε. για το 2030, στόχοι που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι για το κλίμα και ειδικότερα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %.

Πριν από έναν χρόνο, η Επιτροπή διόρισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για βιώσιμα χρηματοοικονομικά με σκοπό να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη δέσμη συστάσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Με βάση την τελική έκθεση της ομάδας, η Επιτροπή πρότεινε χθες μια κοινοτική στρατηγική για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η οποία καθορίζει έναν χάρτη πορείας για τις περαιτέρω εργασίες και τις προσεχείς ενέργειες που καλύπτουν όλους τους σχετικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις εξής δράσεις:

Καθορισμός κοινής γλώσσας για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, δηλαδή ενοποιημένο σύστημα κατάταξης της Ε.Ε. με στόχο να οριστεί τι είναι βιώσιμο και να εντοπιστούν οι τομείς όπου οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.

Δημιουργία σημάτων της Ε.Ε. για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Με βάση αυτό το σύστημα κατάταξης οι επενδυτές θα εντοπίζουν εύκολα επενδύσεις που συμμορφώνονται με τα πράσινα κριτήρια ή τα κριτήρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Αποσαφήνιση του καθήκοντος των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού και των θεσμικών επενδυτών να λαμβάνουν υπ’ όψιν τη βιωσιμότητα στην επενδυτική διαδικασία και να αυξήσουν τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης.

Επιβολή στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων της υποχρέωσης να συμβουλεύουν τους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα αναπροσαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες (πρόκειται για τον λεγόμενο «πράσινο συντελεστή υποστήριξης») για τις βιώσιμες επενδύσεις, όταν αυτό δικαιολογείται από την άποψη του κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διαφυλάσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις εταιρικές εκθέσεις, μέσω της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ώστε να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD).

Σύμφωνα με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, η μετάβαση προς μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη οικονομία είναι καλή για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καλή για τα άτομα και καλή για τον πλανήτη, ενώ με τις προτάσεις της Κομισιόν διασφαλίζεται ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπογράμμισε ότι μόνο με τη βοήθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα μπορούμε να καλύψουμε το ετήσιο χρηματοδοτικό κενό ύψους 180 δισ. ευρώ για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών μας στόχων, συμβάλλοντας έτσι στο να στηριχθεί ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος για τις Επενδύσεις, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, Γίρκι Κατάινεν, υπενθύμισε ότι η Ε.Ε. βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων στην αποδοτική χρήση των πόρων και τις κοινωνικές υποδομές, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (επενδυτικό πακέτο-Γιούνκερ), όπου τουλάχιστον το 40% των επενδύσεων σε υποδομές θα κατευθυνθεί σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Ταυτόχρονα, η δημιουργία των προϋποθέσεων για να επενδύουν οι ιδιώτες επενδυτές με βιώσιμο τρόπο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια πιο καθαρή, πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλική οικονομία», κατέληξε ο Φινλανδός αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

 

(«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»)


Υποστηρικτές
H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση
Σχετικά
Energy Commodities 2018

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 20/03 $66,90/βαρέλι
  WTI 20/03 $62,93/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  20/03 €11,17

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,19/03  €1,524/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,20/03 €434,10/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,20/03 €513,16/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,20/03 €51,213/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE